វិធីសាមញ្ញដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងការរស់នៅសព្វថ្ងៃ

​ Robot​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨​ | ចំណេះដឹង | 0 | ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​

តើអ្នកធ្លាប់ជួបបញ្ហាជាមួយនឹងរឿងតិចតួចដូចជា គ្មានកាំបិតចិតស្វាយ ក្រវិលកំប៉ុងទឹកក្រូចដាច់ អត់មានអីគាស់ស្រាក្រហម ឬក៏រឿងមួយចំនួនទៀតដែរទេ បើសិនជាអ្នកមានបញ្ហាទាំងអស់នោះ វីដេអូនេះអាចនឹងជួយឱ្យអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានេះបានដោយងាយ។ បើទោះជាគ្មានរបស់សម្រាប់ជួយ ប៉ុន្តែវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញអំពីល្បិចមួយចំនួនដែលអាចឱ្យអ្នកដោះស្រាយនូវបញ្ហានោះបានដោយសាមញ្ញ និងមិនត្រូវការរបស់របរផ្សេងមកជួយនោះទេ។

ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

សូមទស្សនាវីដេអូ៖

បញ្ចេញមតិរបស់អ្នកក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម