ឡាន​រលត់តាម​ផ្លូវ ចេះ​របៀប​កូវ​អាគុយ​ឡាន កុំ​ឲ្យ​ខ្មាស​គេ

​ ចៅដក​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧​ | ធ្វើខ្លួនឯង | 0 | ថ្ងៃអង្គារ ទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​
ឡាន​រលត់តាម​ផ្លូវ ចេះ​របៀប​កូវ​អាគុយ​ឡាន កុំ​ឲ្យ​ខ្មាស​គេ ឡាន​រលត់តាម​ផ្លូវ ចេះ​របៀប​កូវ​អាគុយ​ឡាន កុំ​ឲ្យ​ខ្មាស​គេ

ឡាន​ដេរ​មិន​ឆេះ បញ្ហា​អាច​មក​ពី​អាគុយ។ ​ដំណោះស្រាយ​គឺ​ត្រូវ​យកអាគុយ​ផ្សេង​មក​កូវ ដើម្បី​ឲ្យ​អាគុយ​​ដំណើរការ​ធម្មតា​ឡើង​វិញ​។

ការ​​​កូវ​ក៏​ត្រូវ​​មាន​បច្ចេកទេស​និងការ​ប្រុង​​​ប្រយ័ត្ន មិនអាច​ធ្វើ​លំៗ​បាន​ទេ។

លោក អ៊ុយ សាខន គ្រូ​ជំនាញ​ផ្នែក​គ្រឿងក្រោម​នៅ​សាលា​បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេស​រថយន្ត​ JVC ​បង្ហាញ​ពី​របៀប​កូវ​អាគុយ​រថយន្ត​និង​ចំណុច​ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​។

ប្រភព៖ Sabay

បញ្ចេញមតិរបស់អ្នកក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម